Algemene voorwaarden kaartverkoop

 1. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar via Kraaienvangers.nl.
 2. Het bestuur van Stichting "De Kraaienvangers" behoudt zich het recht voor om voor genodigden en sponsoren plaatsen te reserveren, welke niet in de vrije verkoop beschikbaar zullen zijn.
 3. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het evenement en de daarbij behorende datum, inclusief de gekozen of toegewezen plaatsen. De koper dient dit zelf te controleren alvorens hij overgaat tot betalen.
 4. Eenmaal gekochte kaarten worden door Stichting "De Kraaienvangers" nimmer retour genomen of geruild.
 5. Zorg dat u een correct emailadres opgeeft bij de koop via de website. De kaarten worden immers na betaling automatisch in PDF-formaat verstuurd naar het opgegeven emailadres.
 6. Een kaart wordt slechts eenmaal door het systeem uitgegeven. Mocht u de kaarten verliezen, dan kunt u met het secretariaat contact opnemen via info@kraaienvangers.nl.
 7. De koper is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij zijn gekochte kaarten niet aan anderen verspreidt. Als er hierdoor dubbele kaarten met eenzelfde barcode in omloop komen, geldt de regel dat alleen diegene die als eerste met dat kaartnummer wordt gescand toegang krijgt. Komt u als koper van de kaarten later, dan mag de stichting u de toegang weigeren. Dus zorg dat de kaarten niet bij anderen terecht komen!
 8. Indien Stichting "De Kraaienvangers" genoodzaakt is om, na verplichting of advisering vanuit de overheid, voor toegang tot het evenement een coronabewijs te vragen, zullen kaarten niet worden teruggenomen noch zal de waarde ervan geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd als dit coronabewijs niet kan worden getoond.
 9. Indien vanwege de uitbreiding van coronamaatregelen Stichting "De Kraaienvangers" genoodzaakt is om het evenement te annuleren of te verplaatsen naar volgend jaar, zullen gekochte kaarten geldig blijven voor de eerstvolgende editie.
 10. Betreding van de feesttent impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die Stichting "De Kraaienvangers" of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke fouillering. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 11. Wijzigingen in het programma geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het gekochte ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 12. Verder verwacht de Stichting "De Kraaienvangers" dat u zich, vanzelfsprekend, tijdens de evenementen gedraagt volgens de huisregels van de stichting. Deze regels zijn duidelijk leesbaar bij binnenkomst van de tent.