Huisregels

Voor alle aanwezigen in de feesttent van de Kraaienvangers gelden dezelfde huisregels. Een verkorte versie van dit reglement is aanwezig bij de hoofdingang van de Kraaientent.

Huisregels Kraaienvangers

 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar in bezit te zijn van alcoholische dranken of deze te nuttigen.
 • Alle bezoekers dienen in het bezit te zijn van een polsbandje wat wordt uitgereikt aan de ingang. Bezoekers van 18 jaar en ouder kunnen na het tonen van een geldig leeftijdsdocument een gekleurd polsbandje krijgen. Personen zonder gekleurd polsbandje mogen op het terrein van de Kraaienvangers niet in het bezit zijn van alcoholische drank, geen alcoholische drank kopen of nuttigen.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar krijgen geen polsbandje;
 • Tijdens de 4 carnavalsdagen geldt er voor het avondprogramma een minimale leeftijdsgrens van 16 jaar voor het betreden van de tent. Tijdens het dagprogramma hanteren wij geen leeftijdsgrens.
 • Het is de organisatie het recht voorbehouden te allen tijde personen het polsbandje te ontnemen en de betreffende persoon de toegang tot de feesttent te ontzeggen;
 • Roken is enkel toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte buiten de feesttent;
 • Het in bezit zijn van en/of het gebruik van drugs is ten strengste verboden, bij overtreding wordt de politie ingeschakeld en wordt de toegang tot de feesttent ontzegd;
 • Het in bezit zijn van wapens is niet toegestaan;
 • Het meenemen van alcoholhoudende dranken, in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan. De voorwerpen zullen in beslag worden genomen;
 • Gekochte kaartjes en consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd;
 • Het bezoeken van een carnavalsactiviteit is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek;
 • Tijdens activiteiten kan er door beveiliging en/of organisatie gefouilleerd worden. Indien men weigert hieraan mee te werken kan de toegang tot het evenement ontzegt worden;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan, eigendommen en/of goederen van bezoekers;
 • Degene die zich schuldig maakt aan bedreiging, mishandeling, intimidatie, agressie, onzedelijk gedrag, discriminatie of racisme wordt de toegang tot de feesttent ontzegd en indien nodig wordt de politie ingeschakeld;
 • Tijdens alle door de Kraaienvangers georganiseerde activiteiten, inclusief voorprogramma’s, kunnen foto's of video- en/of tv-opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en/of het betreden van de evenemententerreinen geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken
 • In situatie waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de organisatie;
 • Overtreding van het huishoudelijk reglement kan ontzegging van de toegang en aangifte bij de politie tot gevolg hebben.