Ereleden & Leden van Verdienste

Ereleden

Leden van Verdienste

Peter Odijk

Tiel van Gennip †

Graad van Honk

Hans Tielemans †

Wim Willems

Lau Verberne


Niek van Gennip


Ton Wijnen


Toon Snoeijen


Sjef van den Berg


Hennie Nijssen


Frans van den Broek


Ton Klaus


Rob Cremers